Siardus Bogaertslaan 8A, 4635 CM Huijbergen, telefoon: 0164 - 64 24 82, fax: 0164 - 64 29 37, spoed: 0164 - 64 32 53
 

Welkom!
op de site van Huisartsenpraktijk Huijbergen, een solopraktijk in één van de mooiste dorpen van West-Brabant.

Op onze site vindt u alle informatie met betrekking tot de praktijk.

De praktijk is te bereiken via onderstaande nummers:

Telefoon: 0164 – 64 24 82

Spoednummer: 0164 – 64 32 53 (uitsluitend spoedgevallen tijdens praktijktijden!)

Fax: 0164 – 64 29 37

Onder het kopje ‘nieuws’ vindt u de laatste informatie omtrent de praktijk en vakanties.

Inlogbutton MGN

NIEUWS rondom het Corona-virus (Covid-19):

Naar aanleiding van recente adviezen vanuit de overheid verzoeken wij iedereen die de praktijk betreedt een mondkapje te dragen.

Op basis van de huidige adviezen/richtlijnen zijn alle huisartsenpraktijken in de gemeente Woensdrecht (dus ook Huisartsenpraktijk Huijbergen) alleen toegankelijk wanneer u een afspraak heeft.  U kunt momenteel in Huijbergen alleen op het spreekuur terecht als u geen symptomen van mogelijke Corona-besmetting heeft. Wanneer u koorts heeft, hoest, kortademigheid of andere luchtwegklachten zoals snotteren/niezen kunt u momenteel niet in Huijbergen op het spreekuur komen. In dat geval wordt na telefonische beoordeling van uw klachten indien nodig een consult gepland op de “Covid-post” in Hoogerheide (Sportlaan 6, voormalig politiebureau), waar u dan door één van de huisartsen uit onze regio wordt geholpen. In alle gevallen geldt hierbij: Laat je testen en ga in quarantaine.

Via deze weg willen wij ook met klem een beroep op u doen om de gegeven adviezen om (snelle) verspreiding van het virus tegen te gaan op te volgen! Door massaal deze adviezen te volgen, hopen wij dat de verspreiding van het virus vertraagd wordt en daarmee de kans op overbelasting van het zorgsysteem verkleint. Tevens adviseren wij om wanneer mogelijk het corona-vaccin te nemen.

Voor meer informatie over het Corona-virus en de vaccins kunt u op de volgende pagina’s terecht:

Thuisarts.nl

RIVM

GGD

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de wet AVG van kracht. Binnen deze wet zijn allerlei zaken geregeld omtrent bescherming van en omgang met persoonsgegevens.

In onderstaand bestand treft u het privacyreglement van onze praktijk aan. Hierin kunt u lezen hoe er binnen de praktijk wordt omgegaan met persoonlijke gegevens en privacy.

privacyverklaring_avg HAP Huijbergen

disclaimerDisclaimer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij het schrijven en samenstellen van de webpagina’s. Fouten kunnen we niet uitsluiten. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid) van de informatie op deze webpagina’s van de hand. De informatie die op de website wordt aangeboden is algemene informatie en is geen vervanging van door ons geleverde zorg. Indien u medische klachten heeft, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de huisarts.