Spoed

Tijdens praktijktijden kunt u uitsluitend voor spoedgevallen 0164 – 64 32 53 bellen. Spoedgevallen zijn dringende medische situaties waarvoor direct medische hulp nodig is. Misbruik de spoedlijn dus niet voor bijvoorbeeld het maken van reguliere afspraken of het opvragen van uitslagen.

In levensbedreigende situaties belt u 112

Buiten praktijktijden, van 17:00 uur ’s avonds tot 08:00 uur ’s morgens, op nationale feestdagen en in het weekeinde, belt u voor dringende gevallen met de Huisartsenpost Bergen op Zoom: 0164 – 27 38 55

De huisartsenpost is een spoeddienst en alleen bedoeld voor medische problemen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Huisartsenpost Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
Ingang: Van Swietenlaan

Zomaar zonder afspraak binnenlopen is niet mogelijk. Belt u daarom altijd eerst.
Voor het maken van een afspraak heeft u uw verzekeringsgegevens nodig.

Website: Huisartsenpost Bergen op Zoom